Za pośrednictwem tej aplikacji mieszkańcy Gminy Lubaczow mogą zgłaszać anonimowo dzikie wysypiska zlokalizowane na terenie gminy Lubaczów.
Weryfikowane będą wyłącznie zgłoszenia obejmujące administracyjne granice gminy Lubaczów, pozostałe zostaną usunięte.


Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów